Melkvee Bedrijf

  Give, Denemarken
Type: Melkvee bedrijf
Prijs: 1.072.813 euro
Oppervlakte: 61 ha
Stalcapaciteit melkkoeien: 142

48,53 ha bouwland, 6,3 ha bos

Ligboxstal, met 142 ligboxen en 2 robotten

Jongveestal met plaats voor 50 jongvee, en stroboxen

Volledige MER voor 135 melkkoeien en jongvee

Woning gebouwd in 1903/2004, groote 183 m².

Het bedrijf wordt verkocht exclusief vee en machines.


Galerij