Jongvee Bedrijf

  Bevtoft, Denemarken
Type: Melkvee bedrijf
Prijs: 830.000 euro
Oppervlakte: 34 ha
Stalcapaciteit melkkoeien: 180

32,00 ha bouwland.

Volledige MER voor 143,5 DE

Woning gebouwd in 1950/1992, grootte 265 m².

Het bedrijf wordt verkocht exclusief vee en machines.


Galerij