Kontakt os

Tel NL: +31 (0) 575 442 615 
Mobil NL: +31 (0) 6 576 333 52 

Email: wagenvoort.advies@gmail.com

Kontakt os

Kvægejendom

  Frederikshavn, Danmark
Type: Kvægejendom
Pris: 28.500.000 kr
Størrelse: 206 ha
Staldkapacitet malkekøer: 246

132,16 ha agerjord, 33,97 ha eng.

2 løsdriftsstalde, opført i 1999/2009, kap. i stalden 106/140 sengebåse. Der malkes med en 2 x 18 SAC malkestald.

Ungdyrstald, kap. 125 ungdyr.

Miljøgodkendelse til 289,59 DE, 210 køer, 144 kvier og 43 småkalve.

Ældre Stuehus, opført i 1886, boligareal 250 m².

Ejendommen sælges inklusiv maskiner og besætning.


Galleri