Vi vejleder og ledsager dig
når du vil investere i landbrugsvirksomheder
i Danmark, Holland og U.S.A.
Læs mere

Nyeste bedrifter fra Wagenvoort Advies

Tistrup
260 ha 56.000.000 kr
Struer
108 ha 29.300.000 kr
Fjerritslev
115 ha 28.150.000 kr
Stege
207 ha 54.363.800 kr
Agerskov
245 ha 92.000.000 kr
Viborg
119 ha 24.000.000 kr
Hobro
187 ha 44.000.000 kr
Mabton WA
589 ha $ 39.900.000
Varde
128 ha 31.000.000 kr
Kjellerup
112 ha 33.000.000 kr

Vi kan hjælpe dig med

  • Etablere bedrift i Danmark 
  • Etablere bedrift i USA, special Texas 
  • Etablere bedrift i EU
  • Financiere en bedrift